Privacyverklaring

Fruugo.com Ltd Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 3 april 2023.

Fruugo.com Ltd en zijn volledige dochterondernemingen doen er alles aan om de privacy van alle personen die met ons communiceren en we respecteren de privacykeuzes die u maakt.

Wanneer we in de context van deze Privacykennisgeving de term 'we' gebruiken, bedoelen we daarmee Fruugo.com Ltd, Fruugo (Ierland) Ltd en Fruugo PLC.

In deze privacyverklaring (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens via de websites en onlinediensten van Fruugo verzamelen, gebruiken en beheren. In deze context zijn "persoonsgegevens" gegevens die op u betrekking hebben en waarmee u direct of indirect persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Deze Privacykennisgeving helpt uit te leggen op welke basis persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we ermee omgaan, te begrijpen. Door een bezoek te brengen aan www.fruugo.com ("onze site"), aanvaardt u en stemt u in met de praktijken beschreven in deze Privacykennisgeving.


Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

We kunnen deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd aanpassen om ervoor te zorgen dat deze actueel en accuraat is. Historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen. Wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in onze Privacykennisgeving zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of onze Privacyverklaring is bijgewerkt of gewijzigd.

We gaan ervan uit dat u akkoord gaat met de Privacykennisgeving of herziene versies van de Privacykennisgeving als u onze websites en online diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum die bovenaan de Privacykennisgeving wordt vermeld.


Gegevensbeheerder

Voor de toepassing van de Data Protection Act 2018, de General Data Protection Regulation 2018 en de Privacy and Electronic Communications Regulations (de "DP-wetgeving") is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens: Fruugo.com Ltd. Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, UK. Registratienummer: Z1333679.


Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze Privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Privacy Manager via de onderstaande gegevens.

Onze volledige gegevens zijn:

 • Volledige naam van rechtspersoon: Fruugo.com Ltd

 • E-mailadres: dpo @fruugo.com

 • Postadres: Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, UK


Uw recht om te klagen

U hebt het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we de gelegenheid krijgen om op uw zorgen te reageren en te beantwoorden voordat u contact opneemt met de ICO, dus neem in eerste instantie contact met ons op.


Hoe komen we aan uw persoonlijke gegevens?

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft. U kunt ons persoonlijke informatie over u geven door formulieren op onze site in te vullen of door telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich inschrijft voor een van onze diensten, een product zoekt, een bestelling plaatst op onze site, deelneemt aan discussiegroepen of andere sociale mediafuncties op onze site, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft, kan bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en financiële en creditcardgegevens.

 • Informatie die we over u verzamelen. Bij elk bezoek aan onze site kunnen we de volgende informatie automatisch verzamelen:

o    Technische informatie, waaronder het Internet Protocol ("IP") -adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en platform;

o    Informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators ("URL") click-stream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om de pagina te verlaten en elk telefoonnummer dat gebruikt is om onze klantenservice te bellen.


Persoonlijke gegevens die we verzamelen en ontvangen van derden

We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die we beheren of van de andere diensten die we aanbieden. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers op het gebied van technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analytics aanbieders, aanbieders van zoekinformatie en kredietinformatiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Voorbeelden van verzamelde informatie

U verstrekt ons informatie wanneer u:

 • een bestelling plaatst via Fruugo;

 • de inhoud bekijkt of gebruiken op een apparaat of via een dienst of toepassing op een apparaat;

 • informatie verstrekt in uw Fruugo-account (en u kunt er meer dan één hebben als u meer dan één e-mailadres of mobiele nummer hebt gebruikt tijdens het winkelen bij ons);

 • uw instellingen op een website of dienst van Fruugo configureert, machtigingen voor gegevenstoegang geeft of met die website of dienst communiceert;

 • gegevens verstrekt in uw verkopersaccount of een andere account die we beschikbaar stellen waarmee u producten aan consumenten op de website van Fruugo kunt aanbieden;

 • uw producten of diensten op of via de websites van Fruugo aanbiedt;

 • met ons communiceert per telefoon, e-mail of anderszins; of

 • een vragenlijst, een vraag van de Helpdesk of een andere vorm van informatie invult.

Naar aanleiding van de bovenstaande acties kunt u ons informatie verstrekken zoals: uw naam; adres en telefoonnummer; betalingsgegevens; leeftijd; locatiegegevens; uw IP-adres; adressen en telefoonnummers, inhoud van e-mails aan ons; informatie en documenten met betrekking tot identiteit en status; zakelijke en financiële informatie; informatie over uw kredietgeschiedenis; BTW-nummers; en apparaatlogbestanden.

Automatische informatie

Voorbeelden van de informatie die we verzamelen en analyseren zijn onder andere:

 • het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden;

 • login; e-mailadres; wachtwoord;

 • de locatie van uw apparaat of computer;

 • informatie over interactie met inhoud, inclusief informatie over uw internetserviceprovider;

 • apparaatgegevens, zoals wanneer een apparaat in gebruik is, applicatiegebruik, verbindingsgegevens en eventuele fouten of eventstoringen;

 • versie- en tijdzone-instellingen;

 • aankoop- en contentgebruiksgeschiedenis, die we soms samenvoegen met soortgelijke informatie van andere klanten om functies zoals Best Verkochte Producten te maken; en

 • de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd);

 • cookienummer;

 • producten en/of inhoud die u hebt bekeken of gezocht;

 • reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs).

We kunnen ook apparaat-id's, cookies en andere technologieën gebruiken op apparaten, applicaties en onze webpagina's om browse-, gebruiks- of andere technische informatie te verzamelen voor fraudepreventie.


Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens en op welke basis verwerken we uw persoonlijke gegevens?

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en op welke rechtsgrondslagen we ons daarvoor baseren. Waar van toepassing hebben we ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn bij het verwerken van dergelijke gegevens.

Doel/Activiteit

Type gegevens

Wettelijke basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

Om u als nieuwe klant te registreren.

(a) Identiteit (b) Contact c) Profiel

Uitvoering van een contract met u.

Om uw identiteit te bevestigen en te beschermen tegen witwaspraktijken.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel

Uitvoering van een contract met u. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om klantenactiviteiten en betalingen te garanderen.

Om uw bestelling te verwerken en af te leveren, inclusief: het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten; en het beheren van uw vragen via onze klantenservice, waaronder het opnemen van gesprekken met onze teams. Toegang door derden is ook nodig voor onze verkopers om uw bestelling uit te voeren en eventuele vragen over bestellingen te beantwoorden.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie (e) Marketing en communicatie

Uitvoering van een contract met u. We kunnen sommige gegevens met betrekking tot uw vragen ook gebruiken voor onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat aan de kwaliteitsnormen van onze klantenservice wordt voldaan.

Om geld dat u ons verschuldigd bent met betrekking tot uw bestelling te innen en terug te vorderen.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen).

Om fraudebeoordelingen en kredietrisico's uit te voeren zodat derden uw persoonsgegevens kunnen verwerken om fraude en andere criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie (e) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat betalingen niet frauduleus zijn.

Om uw aankoop van een cadeaubon van ons te verwerken

(a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie

Uitvoering van een contract met u.

Om u op de hoogte te stellen van onze wettelijke verplichtingen en documenten, inclusief wijzigingen in onze voorwaarden of Privacybeleid.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat onze klanten op de hoogte blijven van deze wijzigingen. Noodzakelijk voor een wettelijke vereiste.

Om ons te helpen ons aanbod aan onze klanten te verbeteren, bijvoorbeeld door u te vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen, of om klantinzichten te verschaffen.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze website en diensten gebruiken, om ons aanbod aan u te verbeteren, om nieuwe functies te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of prijsvraag.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie

Het uitvoeren van een contract met u om de promotie uit te voeren en de wedstrijd/prijsvraag te houden. We kunnen uw inzendingen ook gebruiken in het legitieme belang van een beter begrip van ons klantenbestand.

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering).

Om u relevante website-inhoud, advertenties en ander marketingmateriaal te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die we u aanbieden.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie( f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien om onze marketingstrategie te informeren en om ons aanbod aan u te verbeteren). Houd er rekening mee dat wanneer cookies voor dit doel worden gebruikt, wordt dit afzonderlijk behandeld in ons cookiebeleid.

Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren.

(a) Technisch (b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren). Houd er rekening mee dat wanneer cookies voor dit doel worden gebruikt, valt dit onder ons cookiebeleid.

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel (f) Marketing en communicatie

Met uw toestemming (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien, en om ons aanbod aan u te verbeteren). Houd er rekening mee dat wanneer cookies voor dit doel worden gebruikt, dit valt onder ons cookiebeleid.

Marketing na de verkoop uitvoeren.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel (f) Marketing en communicatie

Met uw toestemming (om onze producten/diensten te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en ons aanbod aan u te verbeteren). Houd er rekening mee dat wanneer cookies voor dit doel worden gebruikt, dit valt onder ons cookiebeleid.

Om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel (f) Financieel

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke vereiste.

Om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven voor functies en producten die interessant voor u kunnen zijn.

(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel (f) Marketing en communicatie

Met uw toestemming (om onze producten/diensten te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en ons aanbod aan u te verbeteren). Houd er rekening mee dat wanneer cookies voor dit doel worden gebruikt, dit valt onder ons cookiebeleid.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.


Op interesses gebaseerde advertenties

Fruugo.com Ltd geeft op interesses gebaseerde reclame-inhoud weer op sites die wij in eigendom hebben of beheren en op niet-aangesloten sites. Op interesses gebaseerde advertenties (soms ook aangepaste, op maat gemaakte of gerichte advertenties genoemd) worden aan u weergegeven op basis van informatie die op basis van uw activiteiten verzameld is, inclusief maar niet beperkt tot het browsen of aankopen van producten op of via onze websites, mobiele sites en applicaties of op websites, mobiele sites en applicaties van derden, of op basis van uw reacties op onze marketinge-mails (gezamenlijk de "Diensten" genoemd). U kunt bijvoorbeeld een advertentie op een Fruugo.com Ltd of een site van derden voor producten zien, op basis van informatie waaruit blijkt dat u geïnteresseerd bent in soortgelijke producten.

 • Verzamelde informatie: Krachtens de voorwaarden van onze Privacykennisgeving kan de informatie die wordt verzameld en gebruikt voor op interesses gebaseerde advertenties het volgende bevatten, zonder beperking: leeftijd, geslacht, unieke identiteit van het apparaat of andere apparaatidentificatoren en -instellingen, informatie over uw gebruik van de Diensten of andere internetsites, informatie over advertenties of onze marketinge-mails die door u zijn bekeken (inclusief als datum en tijd bekeken, aantal weergaven, de locatie en duur, en uw reactie, indien van toepassing).

 • Technologieën van derden: Analytics-instrumenten en advertentietechnologieën kunnen serverlogbestanden, webbakens, cookies, trackingpixels en andere technologieën gebruiken om de hierboven vermelde informatie te verzamelen. Ze kunnen de gegevens die zijn verzameld via Fruugo.com Ltd verzamelde gegevens combineren met (a) gegevens die zijn verzameld via sites, producten en diensten van derden en/of (b) demografische, advertentie-, markt- en andere analysegegevens. Bovendien kunnen sommige van deze technologieën uw gedrag synchroniseren of verbinden met verschillende websites, mobiele apps en apparaten. We doen ons best om u te voorzien van (a) de lijst met derden van wie de ad serving-technologieën worden gebruikt in onze Diensten, (b) koppelingen naar het eigen privacybeleid van deze partners volgens welk hun instrumenten en technologieën worden gebruikt, en (c) indien beschikbaar, een koppeling waarmee u zich kunt afmelden voor de diensten van deze partners. U kunt het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties door sommige technologieën van derden uitschakelen door naar aboutads.info te gaan. Natuurlijk betekent afmelden niet dat u geen advertenties te zien krijgt; het betekent alleen dat de advertenties die u te zien krijgt minder relevant kunnen zijn voor uw interesses. Op zichzelf kan deze informatie geen persoonlijke informatie zijn. Als we deze informatie echter combineren met persoonlijke informatie om u op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, bieden we u de mogelijkheid om te kiezen of u deze samenvoeging toestaat of niet, zoals hieronder verder wordt beschreven in het gedeelte Aangepaste inhoud.

 • Aangepaste inhoud: We kunnen, afhankelijk van uw voorkeuren, uw persoonlijke informatie ook combineren met de informatie die u onafhankelijk aan derden hebt verstrekt, om advertenties voor u op maat te maken op onze Diensten en/of op sites van derden.

 • Niet volgen: Do Not Track (DNT) is een webbrowserinstelling die momenteel wordt ontwikkeld. Hoewel we een DNT-standaard kunnen aannemen als er een universele standaard wordt vastgesteld, houden we ons in de tussentijd aan de normen die in dit beleid en onze Privacyverklaring worden beschreven.


Gebruik van de informatie

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

Informatie die u aan ons geeft. We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten en om u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt;

 • om u informatie te geven over andere goederen en diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd;

 • om u, of geselecteerde derden, informatie te verstrekken over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen we u alleen via elektronische weg (e-mail of sms) benaderen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent, en als we geselecteerde derden toestemming geven om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u opnemen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat wij uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende vakje voor afmelding aan op het formulier of de e-mail waarmee wij uw gegevens verzamelen;

 • om u te informeren over wijzigingen aan onze service; en

 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze site te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;

 • om onze site te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;

 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest;

 • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden;

 • om de effectiviteit te meten of te begrijpen van reclame die we aan u en anderen aanbieden, en om u relevante reclame aan te bieden; en

 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Echter, als we Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacykennisgeving.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën Persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) mogelijk niet uitvoeren. In dit geval kan het zijn dat we een product of dienst dat u bij ons hebt moeten annuleren, maar we zullen u op dat moment informeren als dit het geval is.


Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met elk lid van onze groep, wat betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en zijn dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006.

We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder:

 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we met hen of u aangaan.

 • Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen te tonen. We geven geen informatie over identificeerbare individuen vrij aan onze adverteerders, maar we kunnen hen wel geaggregeerde informatie over onze gebruikers geven. We kunnen dergelijke samengevoegde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop zij zich willen richten. We kunnen de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld gebruiken om aan de wensen van onze adverteerders te voldoen door hun advertenties aan die doelgroep te tonen. Wanneer we persoonlijke gegevens delen met deze bedrijven, eisen we dat ze deze veilig bewaren en dat ze uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

 • Analytics- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.

 • Kredietinformatiebureaus voor het beoordelen van uw kredietscore indien dit een voorwaarde is voor het aangaan van een contract met u.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa. Als de overdracht of verkoop doorgaat, kan de organisatie die uw persoonlijke gegevens ontvangt uw gegevens op dezelfde manier gebruiken als wij.

 • Als Fruugo.com Ltd of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die Fruugo.com over haar klanten bewaart, tot de overgedragen activa behoren. Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden of leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Fruugo.com Ltd, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.


Grensoverschrijdende overdracht van uw persoonlijke gegevens

Sommige Fruugo-verkopers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd. De verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de uitvoering van uw productaankoop kan een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen of naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens te bieden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland doorgeven aan derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, op basis van passende waarborgen of indien anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In andere gevallen zorgt Fruugo voor de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het sluiten van gegevensbeschermingscontracten met de ontvangers.

Hieronder vind u een lijst met landen waar Fruugo-verkopers zich momenteel bevinden:

 • Australië

 • Oostenrijk

 • België

 • Canada

 • China

 • Tsjechië

 • Denemarken

 • Finland

 • Frankrijk

 • Duitsland

 • Griekenland

 • Hongarije

 • India

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Luxemburg

 • Maleisië

 • Nederland

 • Nieuw-Zeeland

 • Noorwegen

 • de Filippijnen

 • Polen

 • Portugal

 • Roemenië

 • Rusland

 • Saoedi-Arabië

 • Singapore

 • Slowakije

 • Zuid-Afrika

 • Spanje

 • Zweden

 • Zwitserland

 • Turkije

 • Verenigde Arabische Emiraten

 • Verenigd Koninkrijk

 • Verenigde Staten


Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze interne bewaarprocedures, die worden bepaald door onze wettelijke, regelgevende en professionele verplichtingen, waaronder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met goede praktijken. De bewaartermijnen kunnen verschillen afhankelijk van de aard van de gegevens die we bewaren en de redenen waarom we ze bewaren, en kunnen worden gewijzigd. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. Wanneer uw informatie niet langer nodig is, verwijderen we deze op een veilige manier.


Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Om de informatie die u aan onze website verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, hebben we passende technische, fysieke en bestuurlijke procedures ingesteld. Alle medewerkers en derden die wij inschakelen om uw gegevens te verwerken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). De gegevens kunnen ook door personeel worden verwerkt dat binnen de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. We slaan geen betalings- of creditcardgegevens op en delen ook geen klantgegevens met derden, behalve voor de eerder beschreven doeleinden.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas kan de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig zijn. Hoewel we altijd ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.


Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Toegang tot informatie

De DP-wetgeving geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de DP-wetgeving. Neem contact op met dpo @fruugo.com.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via dpo @fruugo.com.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Lees hieronder meer over deze rechten:

Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor de betrokkene"). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en kunt u controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Correctie vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt, moeten verifiëren.

Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot wissen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u van mening bent dat dit een invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of wij dwingende legitieme redenen hebben om de gegevens te gebruiken.

De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij aanvragen. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Toestemming te allen tijde intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. We zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Neem contact op via dpo @fruugo.com.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook legitieme redenen hebben om te weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen over uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

We streven ernaar om binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we u op de hoogte en houden we u op de hoogte.


Verklarende woordenlijst

Wettelijke basis

 • Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste service/het beste product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

 • Uitvoering van een contract betekent de verwerking van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.

 • Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.


Derden

Externe derden

 • Dienstverleners die optreden als verwerkers en gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk die IT- en systeembeheerdiensten leveren.

 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

 • Specifieke derden, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) Paypal, Bing, Mailchimp, Google en Facebook die betalingsdiensten, marketingdiensten, analysesoftware en/of software voor het beheer van klantenservices leveren.


Neem contact op

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Privacykennisgeving zijn welkom en dienen te worden gericht aan dpo @fruugo.com.